امروز
 جمعه , 03/آذر/1396
 Friday , 24/November/2017

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

اصول کسب وکار چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه ، 18 تیر 1389 ، 12:09

مقدمه:

حدود 80 درصد از شرکت های جدید در عرض دو سال از زمان تاسیس ناپدید یا ورشکست می شوند و بسیاری از شرکت های بزرگ با سابقه نیز هر سال ورشکست یا توسط سازمان های دیگر خریداری می شوند.

این میزان تحولات نشان می دهد که فرصت های نامحدودی برای اقلیت خلاقی که با اصول کسب و کار آشنا هستند وجود دارد. با به کار بستن این اصول و قواعد توانایی تاثیرگذاری ما بر محیط کاری مان افزایش پیدا می کند، این اصول را  برشمرده و در هر شماره یکی از آن ها را معرفی می کنیم:

1-      اصل هدف

2-      اصل سازماندهی

3-      اصل رضایت مشتری

4-      اصل مشتری

5-      اصل کیفیت

6-      اصل کهنگی

7-      اصل نوآوری

8-      اصل عوامل موفقیت

9-      اصل بازار

10-   اصل تخصص گرایی

11-   اصل مزیت نسبی

12-   اصل حوزه عملکرد

13-   اصل تمرکز

14-   اصل برتری

 

 

 

اصل هدف

 

هدف از کسب و کار پیداکردن و حفظ مشتری است:

بسیاری از مردم فکر می کنند هدف از ایجاد یک شرکت کسب سود است. گرچه ممکن است هدف شخص سرمایه گذار سودآوری باشد ولی خود شرکت یک وجود مستقل است که هدف معین خودش را دنبال می کند.

اولین نتیجه این اصل: سودآوری معیاری است برای سنجش عملکرد شرکت در جهت رسیدن به هدف:

تنها با دانستن این واقعیت که در هر شرکت موفقی مهم ترین افراد بیشترین وقت و توجه خود را معطوف پیداکردن و حفظ مشتری می کنند متوجه خواهید شد که هدف اصلی هر شرکتی جلب نظر مشتری است. سطح فروش و سودآوری هر شرکت نشان دهنده میزان موفقیت شرکت و کارکنان آن در رسیدن به این هدف است.

دومین نتیجه این اصل: سود در واقع تامین کننده هزینه های سازمان و  تضمین کننده آینده آن است:

بسیاری از مردم از نقش سود اطلاع کافی ندارند. برخی نیز احساس می کنند که سود و حتی سود جویی به نحوی از حرص و طمع سرچشمه می گیرد. واقعیت این است که سود چیز خوبی است چون تامین کننده هزینه های حقوق، مالیات، سرمایه گذاری در تولید است و فرایندهای جدید، تحقیقات و توسعه و بسیاری از فعالیت های سازنده ای است که یک شرکت باید برای ارائه خدمات جذب به مشتری انجام دهد.

نقطه مقابل سود زیان است، زیان موجب کاهش فعالیت های اقتصادی، تعداد مشاغل و اغلب باعث ورشکستگی یک شرکت می شود.

روش به کارگیری این اصل

1-      به دنبال فرصت هایی باشید که موفقیت های بیشتری نصیب شرکت تان کند...

2-      در حیطه کاری تان حوزه هایی را شناسایی کنید که بتوانید در یافتن مشتری های جدید و حفظ         آن ها شرکت را یاری کنید...

منبع: اصول موفقیت در کسب و کار/ برایان تریسی؛ ترجمع منیرالدین اعتضاری، - تهران: راستین ، 1382 . 2ج.

 

 

 

اصل چهارم: رویکرد فرایندی) process approach)

تمرکز بر مشتری، رهبری در مدیریت و مشارکت کارکنان سه اصل از مدیریت کیفیت بودند که در شماره های قبل پیرامون آن ها صحبت شد، در این شماره اصل چهارم،: رویکرد فرایندی را از نظر می گذرانیم:

نتایج مورد نظر در سازمان هنگامی که فعالیت ها و منابع مرتبط به صورت فرایندی مدیریت می شوند، با اثربخشی بیشتر حاصل می گردند. رویکرد فرایندی باعث هزینه کمتر و چرخه زمانی کوتاهتر در استفاده از منابع بوده و نتایج بهبود یافته، سازگار و قابل پیش بینی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد. همچنین رویکرد فرایندی بر فرصت های بهبود متمرکز خواهد گردید و آن ها را اولویت بندی می نماید.

بکارگیری اصل رویکرد فرایندی در سازمان عموماً باعث می گردد که:

§         فعالیت های ضروری به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر به صورت سیستمی تعریف شوند.

§         مسوولیت و پاسخگویی برای مدیریت فعالیت های کلیدی به صورت شفاف ایجاد گردد.

§         قابلیت فعالیت های کلیدی اندازه گیری و تجزیه و تحلیل گردد.

§         فصول مشترک فعالیت های کلیدی در تعامل با بخش های سازمان شناسایی گردد.

§         بر عواملی نظیر منابع، روش ها و مواد که فعالیت های کلیدی سازمان را بهبود خواهند بخشید، تمرکز گردد.

§         ریسک ها، پیامدها و اثرات فعالیت های مشتریان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان ارزیابی گردد.

 

 

هیچ هدف بزرگی بدون انگیزه و اشتیاق بدست نمی آید.

                                                                                 «رالف والدو امرسون»

 

؛ I never did anything worth doing by accident

؛ nor did any of my inventions come by accident

they come by work.

« Thomas Alva Edison »